O.M.T KLINIKEN © 2015   Webbproduktion: BalkoMedia

Behandlingar

Ortopedisk Manuell Terapi (O.M.T) är ett internationellt specialistområde inom sjukgymnastiken.

O.M.T sjukgymnaster är specialister på diagnostik och behandling av smärta och funktionshinder i muskler, leder, rygg, nacke och nerver.

 

· Vi behandlar akuta och långvariga smärt- och funktionshinder. 

 

För att minska smärta och förbättra funktion i muskler och leder använder O.M.T sjukgymnaster specifika manuella metoder. Metoder som används är mjukdelsbehandling, ledmobilisering, ledmanipulation och individuellt anpassat träninsgprogram. Du får också råd kring hur du själv kan minska din smärta och förbättra din funktionsförmåga.

 

· Målet är att lindra din smärta och att förbättra din funktionsförmåga i muskler och leder. 

Sjukgymnastik

Rehab

Motion- och idrottsskador

Träning är en viktig del för rehabiliteringsprogrammet. Ansvarig sjukgymnast lägger upp ett individuellt anpassat träningsprogram tillsammans med patienten.

 

· Målet är ett aktivt liv med ökat välbefinnande. 

Vid motion och idrott kan såväl akuta skador som överbelastningskador uppstå. Vi behandlar både motionärer och elitidrottare.

 

· Målet är att du kan återgå till din fysiska aktivitet och träning på ett tryggt sätt. 

O.M.T

(Ortopedisk

Manuell Terapi)